Bezpieczny Dom - POW Piekarska

Title
Przejdź do treści


Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

 
Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 
Wartość grantu wynosi 50 225,00 zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

 
W wyniku realizacji grantu:
 
1. Doposażone zostaną stanowiska pracy personelu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych św. Ludwiki oraz mieszkańcy w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19;
 
2. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki doposażone zostaną w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
 
 
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
 
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści