POW Piekarska

Title
Przejdź do treści


   Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny.
Bezpieczny dom”. Więcej...


Dom Dziecka św. Ludwiki, w dniu 01.01.2014 r., zgodnie z Ustawą  z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmienił nazwę na Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki.
Dom Dziecka św. Ludwiki sprawował opiekę nad dziećmi w ramach 5 grup.

Obecnie działają tutaj trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, realizujące te same cele, co wcześniejszy dom dziecka:"DWÓJKA"

Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
typu socjalizacyjnego
dla 12 osób
przy ul. Piekarskiej 2A
w Krakowie


"CZWÓRKA"

Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
typu socjalizacyjnego
dla 10 osób
przy ul. Piekarskiej 4
 w Krakowie
"SZÓSTKA"

Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
typu socjalizacyjnego
dla 10 osób
przy ul. Piekarskiej 6
w Krakowie
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści