JAK POMÓC - POW Piekarska

Title
Przejdź do treści

Placówki Opiekuńcz-Wychowawcze św. Ludwiki finansowane są ze środków Miasta Kraków.
Dotacja w całości przeznaczona jest na utrzymanie naszych wychowanków, na wynagrodzenia kadry realizujacej zadanie, na utrzymanie budynków (media, opłaty itp.), koszty administracyjne.
Wychowankowie naszych placówek mają zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe.

Dbamy o ich wszechstronny rozwój oraz o  jak najlepsze przygotowanie do dorosłego życia.

Dzięki pomocy ludzi  o wielkim sercu i dobrej woli, nasze dzieci i młodzież realizują swoje marzenia, radośnie przeżywają świąteczne dni, rozwijają swoje pasje biorąc udział w zajęciach dodatkowych, aktywnie spędzają czas poprzez: zorganizowane zabawy, wyjścia o charakterze kulturalnym   oraz sportowym. Wyjeżdżają na wakacje, zimowiska, wycieczki poznawcze.

Dzięki dodatkowemu wsparciu możemy także zapewnić naszym wychowankom bardzo dobre warunki mieszkaniowe dbając, by ich pokoje były estetyczne i kolorowe.

Tych z Państwa, którzy pragną  przyłączyć się do tego pięknego dzieła poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe, zachęcamy do kontaktu telefonicznego i osobistego na terenie placówek.
UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO
Dotychczasowy numer konta bankowego aktualny jest do dnia 15.09.2021 r. Z dniem 15.09.2021 konto zostaje zamknięte.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
ul. Piekarska 4, 31-067 Kraków
tel. 12 430 53 64, 12 430 52 87
39 1020 2892 0000 5002 0710 4518
PKO BP I Oddział Kraków, ul. Wielopole 19

NUMER KONTA BANKOWEGO AKTUALNY OD DNIA 01.09.2021
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
ul. Piekarska 4, 31-067 Kraków
tel. 12 430 53 64, 12 430 52 87
20 1600 1462 1851 1743 1000 0003
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kod SWIFT: PPABPLPK

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści